Вікова динаміка природної резистентності телиць чорно-рябої худоби західного регіону України