Оптимізація лінійної структури черкаського заводського типу української червоно-рябої молочної породи