Комп’ютерна модель оптимізації раціонів годівлі лактуючих корів як один з ефективних факторів реалізації їх селекційно-генетичного потенціалу