Установлення породності свиней з використанням поліморфізму мітохондріального геному