Групи крові, типи трансферинів і гемоглобіну деяких популяцій симентальської худоби України і можливості їх використання у селекційній роботі