Сіра українська порода та її значення для розвитку м'ясного скотарства