Мінливість показників якості молока корів чорно-рябої породи та залежність їх від деяких факторів