Створення стада корів, придатного до дворазового машинного доїння