Ефективність довічного використання корів: до методики групування і вплив умовної кровності