ЛЬОТНА ТА ПИЛКОЗБИРАЛЬНА АКТИВНІСТЬ І ВОСКОВА ПРОДУКТИВ-НІСТЬ БДЖІЛ РІЗНИХ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ФОРМУВАНЬ КАРПАТСЬКОГО ПІДВИДУ