ГЕНЕАЛОГІЧНА СТРУКТУРА АКТИВНОЇ ЧАСТИНИ ПОПУЛЯЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ