ВПЛИВ СЕЗОНУ ОТЕЛЕННЯ КОРІВ НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗА ОРГАНІЧНОГО ТА КОНВЕНЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА