Ефективність використання самців різних генотипів в якості батьківської форми кросу