Молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи різних генотипів в природно-кліматичних зонах України