Зв’язок природної стійкості до хвороб та стресу з господарськи корисними ознаками молочної худоби