Особливості формування екстер’єру корів-первісток української червоно-рябої молочної породи за показниками промірів та індексів будови тіла