Продуктивне довголіття корів української чорно-рябої молочної породи залежно від спадкових факторів