Вплив генотипових та паратипових чинників на ознаки молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи