Молочна продуктивність та екстер’єрний тип корів-первісток української чорно-рябої молочної породи залежно від вим'я-масо-метричного індексу