Оцінка жеребців-плідників спортивних порід на основі лінійного опису їх нащадків