Генетичні чинники впливу на продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи