Оцінка господарського використання та довічної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від причин вибуття