Вплив генотипу батьків на ефективність поєднання деяких ліній симентальської породи