Придатність до доїння корів районованих порід деяких племзаводів України