Вплив інбридингу на живу масу та власну продуктивність свинок миргородської породи