Формування господарськи корисних ознак корів залежно від походження за батьком