Поліпшення стад червоної степової худо¬би в господарствах Донецького НВО «Еліта»