Інтенсивність росту молодняка червоної степової породи та її помісей