Методичні підходи до оцінки бугайців української м'ясної породи за власною продуктивністю