Вплив лінійної належності плідників симентальської породи на їх відтворювальну здатність та лінійний ріст