Про особливості вуглеводного обміну у свіжій та збереженій спермі кнурів