Вікові зміни статевого апарата та відтворювальної здатності бугаїв чорно-рябої породи