Вплив тривалості та температурного режиму зберігання сте-рилізованого радіаційним методом розріджувача на якість замороженої сперми бугаїв