Вплив довготривалого згодовування трансгенної сої на відтворювальну здатність свиней