Перебіг отелень нетелей та материнські якості помісних первісток різних генотипів