Вплив катастрофи на ЧАЕС на пристосувальні можливості чорно-рябої худоби