ДНК-МАРКЕРИ НА ОСНОВІ ОДНОНУКЛЕОТИДНИХ ПОЛІМОРФІЗМІВ У ГЕНІ ЛЕПТИНУ