Дослідження некодуючих ділянок ДНК геному різних видів тварин