Каріотипова мінливість корів української бурої молочної породи