Зв'язок мінливості каріотипу та відтворної здатності корів української чорно-рябої молочної породи