Каріотипова мінливість корів української червоно-рябої молочної породи різного ступеня спорідненості