Генетико-біохімічні механізми адаптації чорно-рябої худоби до радіаційно-хімічного забруднення