Використання маркерів груп крові для оцінки генетичної диференціації новостворених порід