Константність алельної структури генофонду порід та механізми її збереження