Морфофункціональна характеристика ендокринних залоз бугайців різних генотипів