ДОКТОР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК І. В. ГУЗЄВ (1963–2014) – РОЗРОБНИК КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ У ТВАРИННИЦТВІ УКРАЇ-НИ (до 60-річчя від дня народження)