Наукові та організаційні аспекти розведення, генетики, біотехнології та збереження генофонду у тваринництві