Генетична детермінація ефективності довічного використання чорно-рябої молочної породи