Повторюваність показників продуктивності вівцематок асканійської тонкорунної породи