Особливості формування м'ясної продуктивності у худоби чорно-рябої породи різної селекції